ستاره ای الوان پا کوتاه S1 ( پاد شاه اشرفی

دستگاه لیزر درخشنده S1 #40; حقیقت ما در کشور خودمون چقدر ازین دانشجو ها و امکانات و مزارع و نور کافی داریم برای این عمل ها ؟!؟! )

اوامر اضطراری :

ستاره ای
ستاره ای

برای کاشت در سینی نشا , میتوان در فصل بهار بذر این گیاه را در درون دستگاه لیزر خانه یا شاسی سرد در باطن سینی های کشت کاشت . برای این فعالیت از خاک کوکوپیت هم پا پرلیت استفاده میکنید . ابتدا خاک را با دیازینون و کاپتان یا این که کاربندازیم , ضدعفونی کرده آن‌گاه هر بذر را داخل هر سلول بکارید . این روش باعث ارتقاء بازده سبز شدن و جوانه زنی شما خواهد شد . بعداز چهار کاغذ شدن از درون سلول بیرون شده و به داخل دستگاه لیزر دان 6 منتقل می‌شود و تا زمان انتقال به زمین اساسی سه سایز دستگاه لیزر دان عوض می کنند . تا برای عید پیش رس شده و به دستگاه لیزر بروند .

ستاره ای
ستاره ای
دستگاه لیزر
آغاز کود کن دستگاه لیزر د رها شونده در فیس تمایل در فصل‌زمستان به خاک خود بیش تر نمائید تا در طول فصل رشد نیازهای کودی این گیاه برطرف بگردد . . در خانه بعد از رفع سرمای بهاره , یه خرده ماسه یا خاک نباتی به خاک بیشتر کنید و زمین را ب دستگاه لیزر ه نیکی بیل زده و با پشت بیل کلوخه ها را صاف و ماسه و خاک را همگن کرده , تمام محل کاشت را با سم دیازینون و قارچکش برای پرهیز از ورود مورچه و دیگر آفات و بیماری ها سمپاشی کنید . این محصول برای م دستگاه لیزر ساحت 5 متر مربع ایجاد شده‌است , تمام بذر را روی زمین پاشیده و در انتها یک لایه نازک کود گاوی سرند شده روی خاک الک فرمایید . در نوبت نخستین صبح ها به صورت روزانه با آبپاش زمین را طوری آب پاشی فرمایید که کود الک شده دستگاه لیزر جابجا نشده و در سود بذر جابجا نشود , که در غیر این شکل بذر جوانه نخواهد زد . بسته به بذر کاشته شد در میان 5 الی 10 روز جوانه زنی را شاهد خواهید بود , و دراین زمان برای خودداری از اشتباه به چنگ آوردن نشا سبز شده با علو دستگاه لیزر فه ی هرز از علف کشی دوری کنید . بعداز 4 کاغذ شدن نشا , اقدام به علف کشی کرده و دقت بفرمایید که با علف کش های همگانی سمپاشی نکنید . به مرور شاهد یک باغچه ی خوش دستگاه لیزر و لبریز دستگاه لیزر خواهید بود .
دستگاه لیزر
ستاره ای دستگاه لیزر
ستاره ای

محصولات دارای ارتباط
کلم زینتی قرمز‌رنگ
بذر کلم زینتی قرمز رنگ F1
5 , 000 تومان
شمعدانی سفید
بذر شمعدانی F1 رقم Maverick White
8 , 000 تومان
موریک استار
بذر شمعدانی f1 رقم MAVERICK